Kontakt

Torbjörn Eriksson

A: Vångstigen 5, 374 33 Karlshamn

T: 0454 191 23

M: 0708 889 489

E: T@karlshamnspianoservice.se

      torbjorn_piano_eriksson@hotmail.com

Stämning

   

Ett instrument ska stämmas regelbundet.
1 gång om året för privat bruk.
Institutioner så som kyrkor och skolor stämmer minst 2 gånger om året för att bibehålla ton höjd och ton kvalitet.

För priser: Vänligen kontakta oss. 

Vanliga frågor

VAR SKA MAN STÄLLA INSTRUMENTET I HEMMET?
Helst vid en innervägg, ej vid tex: dörr, värmekälla eller i starkt solljus.
Försöka att hålla så jämn temperatur och luftfuktighet som möjligt.

NORMAL TONHÖJD?
440 Hz

HUR LÅNG TID TAR DET ATT STÄMMA ETT  INSTRUMENT?
Normalt tar det mellan 1 och 2 timmar beroende hur ostämt instrumentet är.